noradahm.no

Gestaltterapeut MNGF

Tjenester

Samtaleterapi

Det er mange grunner til å oppsøke samtaleterapi. Det kan være et behov for å bearbeide opplevelser fra fortiden, det kan være at man trenger støtte til noe vanskelig man står i her og nå, eller det kan gjelde bekymringer for framtiden. Ingen temaer er for små eller for store. Det å kunne sortere tanker og følelser med en utenforstående kan ofte være en lettelse, en støtte og en hjelp til å forstå seg selv og andre bedre. Noen ganger er det ikke så mange timer som skal til, mens andre ganger er et mer langvarig forløp det beste. Det finner vi ut av sammen.

Jeg er gestaltterapeut og i gestaltterapi er relasjonen mellom klient og terapeut viktig. Jeg er ikke en nøytral utenforstående, men er opptatt av hvordan vi påvirker og påvirkes av hverandre. Den åpne, undrende dialogen er grunnleggende i gestaltterapi, men vi kan også bruke tegning, rollespill, modellering eller andre kreative metoder. Jeg er opptatt av hele mennesket: tanker, kropp, følelser og fornemmelser. Det å gå i terapi kan være en hjelp til  å finne tilbake til din egen, indre stemme: Hva er viktig for meg? Hva vil jeg? Hva trenger jeg? Noe av formålet med gestaltterapi er å finne fram til din egen evne til å støtte deg selv.

Parterapi

De aller fleste par vil oppleve utfordringer i løpet av forholdet. Det kan være gjentagende krangler som ikke fører noen vei, eller en følelse av å gli fra hverandre eller leve parallelle liv. Det kan være mange sterke følelser i sving, eller det kan føles helt dødt. I parforholdet kan vi ofte oppleve å bli utfordret der vi er aller mest sårbare og redde: frykten for å miste, bli alene eller ensom, og lengselen etter å bli elsket og akseptert som den man er. I parterapi hos meg får dere støtte og hjelp til å kommunisere på en bedre måte. Dere kan lære å bli mer klar over hvordan dere gjensidig påvirker hverandre, og få hjelp til å gi uttrykk for egne følelser og behov. Jeg er opptatt av å skape en trygg ramme der ingen dømmes eller vurderes, men der vi forsøker å møte hverandre med mest mulig gjensidig forståelse og aksept.

Veiledning

Jeg er godkjent veileder MNGF og tilbyr veiledning individuelt og i grupper for gestaltterapeuter og andre. I veiledning tas det opp problemstillinger fra arbeidsplassen, om alt fra etiske problemstillinger, rolleforståelse, arbeidssituasjon og relasjonelle utfordringer. Problemstillingene utforskes på ulike måter, alt etter gruppens og/eller individets behov.

Samtaler med ungdom

Ungdommer kan noen ganger trenge en utenforstående å snakke med. En som er tilstede for deg, lytter til det du sier, og som har taushetsplikt. I terapirommet er det plass til alle slags følelser og tanker. Noen temaer kan være:

 • Identitet – hvem er jeg
 • Prestasjonsangst 
 • Stress 
 • Følelsen av å ikke passe inn 
 • Eksistensielle temaer som meningsløshet, liv og død 
 • Å leve opp til andres forventninger                                                    
 • Sorg 
 • Foreldres samlivsbrudd 
 • Mobbing
 • Seksualitet 
 • Selvkritikk 
 • Yrkes- og/eller skolevalg

Stressmestring

Få mennesker går gjennom livet uten å tidvis oppleve forskjellige plager relatert til stress. Symptomer på stress kan være:                                                                             

 • Hodepine 
 • Hjertebank 
 • Magesmerter 
 • Hyppige infeksjoner 
 • Søvnløshet 
 • Stivhet eller smerter i kroppen 
 • Pustebesvær
 • Indre uro 
 • Tretthet 
 • Irritabilitet 
 • Angst
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hukommelsessvikt

Alle disse symptomene er en naturlig del av det å være menneske – livet består av forskjellige faser med ulike utfordringer. Det er når du føler at disse plagene er vedvarende og at de går utover livskvaliteten, at det kan være nyttig å få hjelp til å endre uhensiktsmessige mønstre. Mange mennesker opplever at de er fanget i et hamsterhjul av forventninger og prestasjonskrav og ser ingen vei ut. Gestaltterapi kan være et godt verktøy til å øke oppmerksomheten på hva som skjer med deg i stressede situasjoner, noe som kan være en hjelp til å håndtere stresset bedre. Andre ganger kan terapi hjelpe deg til å ta valg som er viktige for å leve mindre hektisk, og til å komme i kontakt med hva som betyr mest for deg i ditt liv. Jeg har et helhetlig syn på mennesket og er opptatt av sammenhengen mellom tanker, følelser og kropp.

Leder- og organisasjonsutvikling

Jeg tilbyr i samarbeid med min kollega Line Jonsborg også rådgivning, coaching og skreddersydde workshops i bedrifter og organisasjoner for å bedre samarbeid og kommunikasjon. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller les mer om oss på Relasjonslaboratoriet.